Description

Avbrytande av graviditet som inleds spontant (spontan abort/missfall) eller avsiktligt brytande av graviditet (inducerad abort) vid oönskad graviditet eller om graviditeten innebär fara för kvinnans liv eller hälsa.

Additional notes and information

Villkoren för när abort tillåts skiljer sig mellan länder. I vissa länder är möjligheten mycket begränsad, i andra är inducerad abort möjligt på en rad medicinska och sociala grunder, t.ex. då graviditeten är en följd av våldtäkt eller incest, om fosterdiagnostik visar någon missbildning eller kromosomavvikelse hos fostret, eller på kvinnans egen begäran. Det senare avser kvinnors rätt till fria val när det gäller reproduktiv hälsa.