Description

Abortus ili pobačaj je prekid trudnoće. Može se odnositi na spontani (spontani pobačaj) ili na namjerni prekid neželjene trudnoće ili trudnoće koja predstavlja prijetnju za zdravlje ili život žene, uključujući socijalnu i mentalnu dobrobit (indukovani abortus).

Additional notes and information

Uslovi pod kojima je abortus legalno dozvoljen razlikuju se od zemlje do zemlje. U nekim zemljama mogućnosti su veoma ograničene; u drugima prekid trudnoće je dostupan po različitim medicinskim ili društvenim osnovama, kao što je trudnoća koja je posljedica silovanja ili incesta, gdje su dijagnostikovane ozbiljne malformacije fetusa ili na zahtjev, koji se u novije vrijeme prepoznaje kao sloboda ženinog izbora kada je riječ o reprodukciji.