Description

Прекратяване на бременността, поради спонтанно възникване на процеса (спонтанен аборт) или умишлено прекратяване на нежелана бременност или на бременност, която застрашава живота или здравето на бременната жена, включително нейното социално и душевно благосъстояние (предизвикан аборт).

Additional notes and information

Условията за извършване на законен аборт се различават в отделните държави. В някои държави достъпът е силно ограничен; в други прекратяването на бременността е възможно на широки медицински и социални основания, като например бременността да е в резултат на изнасилване или кръвосмешение; когато е поставена медицинска диагноза за сериозно увреждане на плода; или по желание, което представлява свободния избор на жената по въпроси, свързани с репродукцията.