Description

ukončenie tehotenstva z dôvodu procesu, ktorý sa začal spontánne (spontánny potrat) alebo zámerné ukončenie nezamýšľaného tehotenstva alebo tehotenstva, ktoré ohrozuje život alebo zdravie tehotnej ženy vrátane jej duševnej a spoločenskej pohody (umelo vyvolaný potrat)

Additional notes and information

Podmienky, za ktorých je umelé prerušenie tehotenstva povolené zákonom, sa líšia v závislosti od jednotlivých krajín. V niektorých krajinách je prístup k nemu veľmi obmedzený; v ďalších krajinách je ukončenie tehotenstva dostupné z rôznych zdravotných a sociálnych dôvodov, ako napríklad tehotenstvo v dôsledku znásilnenia alebo incestu; v prípade, že sa diagnostikuje vážna deformácia plodu; alebo na žiadosť, pričom v posledne menovanom prípade sa berie ohľad na slobodnú voľbu ženy v reprodukčných záležitostiach.