Description

het zonder haar voorafgaande geïnformeerde toestemming verrichten van een abortus bij een vrouw

Additional notes and information

De beëindiging van zwangerschap omvat verschillende methoden die afdrijving van de foetus tot gevolg hebben. Dit heeft betrekking op iedere abortus die wordt uitgevoerd zonder dat daartoe het slachtoffer daartoe een weloverwogen besluit heeft kunnen nemen. Het is een schadelijke praktijk die vaak wordt toegepast op tienermeisjes en vrouwen die zich in eenkwetsbare of gemarginaliseerde situatie bevinden. Deze meisjes en vrouwen kunnen aanzienlijke belemmeringen ondervinden bij de uitoefening van hun rechten om vrij te beslissen over zaken aangaande hun levens, waaronder het recht om relaties aan te gaan en te beslissen of, wanneer, en met wie zij een gezin willen stichten.