Description

Tahtlik raseduse katkestamine ilma naise teadliku nõusolekuta

Additional notes and information

Raseduse katkestamine hõlmab eri protseduure, mille tulemusena embrüo või loode eemaldatakse. Sunniviisiline abort on selline, kus abort toimub ohvri täielikult teadliku otsuseta. See on kahjulik praktika, mida tavaliselt teostatakse teismelistel tüdrukutel ja naiste, kes on haavatavas või tõrjutud olukorras. Neid tüdrukuid ja naisi võidakse takistada õiguste teostamisel oma elu puudutavates küsimustes, sh õigust luua suhteid ja otsustada, kas, millal ja kellega pere luua.