Description

Умишлено прекратяване на бременността, без предварителното и информирано съгласие на жената.

Additional notes and information

Прекратяването на бременността обхваща всяка от различните процедури, водещи до отстраняване на всички продукти на зачатието. Това обхваща всеки аборт, който се извършва без пълното информирано съгласие на жертвата. То е форма на вредна практика, извършвана обикновено на подрастващи момичета и жени в положение на явна уязвимост или маргинализация. Тези момичета и жени може да срещнат значителни пречки пред упражняването на своите права на свободно решение по въпроси, които засягат техния живот, включително правото на създаване на връзки и на вземане на решение дали, кога и с кого да имат семейство.