Description

avsiktligt avbrytande av graviditet utan att det föregås av informerat samtycke från kvinnan

Additional notes and information

Avbrytandet av graviditet omfattar samtliga förfaranden som leder till utdrivande av allt som utgör resultat från konception. Detta omfattar aborter som utförs utan att offret fattat ett fullständigt informerat beslut. Det är en form av skadlig praxis som oftast utförs på unga flickor och kvinnor som befinner sig i en situation som präglas av sårbarhet eller marginalisering. Dessa flickor och kvinnor kan uppleva betydande hinder för att förverkliga sina rättigheter att fritt bestämma över frågor som rör deras liv, inbegripet rätten att upprätta relationer och att bestämma huruvida, när och med vem de ska bilda familj.