Description

umyślne przerwanie ciąży bez uprzedniego uzyskania świadomej zgody kobiety

Additional notes and information

Przerwanie ciąży obejmuje wiele różnych procedur, na skutek których dochodzi do wydalenia wszystkich produktów poczęcia. Obejmuje to każdą aborcję przeprowadzoną bez w pełni świadomej decyzji ofiary. Jest to forma szkodliwej praktyki dokonywanej zwykle na dojrzewających dziewczętach i kobietach w sytuacji wyraźnej podatności lub marginalizacji. Te dziewczęta i kobiety mogły napotkać istotne przeszkody w realizowaniu swojego prawa do wolnego decydowania o kwestiach wpływających na ich życie, w tym prawo do tworzenia związków i decydowania, czy, kiedy i z kim chcą założyć rodzinę.