Description

úmyselné ukončenie tehotenstva bez predchádzajúceho informovaného súhlasu ženy

Additional notes and information

Ukončenie tehotenstva zahŕňa všetky postupy, ktoré vedú k vypudeniu všetkých výsledkov počatia. Sem patrí akýkoľvek potrat, ktorý sa vykonáva bez úplného informovaného rozhodnutia obete. Je to forma škodlivého postupu, ktorý sa zvyčajne vykonáva na mladistvých dievčatách a ženách, ktoré sú v situácii výraznej zraniteľnosti alebo marginalizácie. Tieto dievčatá a ženy môžu pri realizácii svojich práv na slobodné rozhodovanie o záležitostiach ovplyvňujúcich ich život, vrátane práva na nadviazanie vzťahov a rozhodovania o tom, kedy a s kým mať rodinu, naraziť na významné prekážky.