Description

terminazzjoni intenzjonata tat-tqala mingħajr kunsens minn qabel u infurmat tal-mara

Additional notes and information

It-tmiem tat-tqala jkopri kwalunkwe mill-proċeduri varji li jirriżultaw fl-espulsjoni tal-prodotti kollha tal-konċepiment. Dan ikopri kwalunkwe abort li jsir mingħajr deċiżjoni infurmata b'mod sħiħ meħuda mill-vittma. Hija forma ta' prattika ta' ħsara li s-soltu ssir fuq bniet adolexxenti u nisa li jinsabu f'sitwazzjoni ta' vulnerabbiltà jew marġinalizzazzjoni qawwija. Dawn il-bniet u n-nisa jistgħu jiltaqgħu ma' ostakoli sinifikanti biex iwettqu d-drittijiet tagħhom li jiddeċiedu liberament dwar kwistjonijiet li jaffettwaw ħajjithom, inkluż id-dritt li jistabbilixxu relazzjonijiet u jiddeċiedu jekk, meta u ma' min ikollhom familja.