Description

Prisilni abortus je namjerni prekid trudnoće bez prethodnog i informisanog pristanka žene.

Additional notes and information

Prekid trudnoće pokriva bilo koji od različitih postupaka koji rezultiraju izbacivanjem ploda. Termin pokriva svaki abortus koji se izvodi bez potpuno utemeljene odluke žrtve. To je oblik štetne prakse koja se obično izvodi na adolescentkinjama i ženama koje su u situaciji izražene ranjivosti ili marginalizacije. Ove djevojke i žene mogu naići na značajne prepreke u ostvarivanju svojih prava da slobodno odlučuju o stvarima koje utječu na njihov život, uključujući pravo na uspostavljanje odnosa i odluku da li će, kada i s kim imati porodicu.