Description

namerna prekinitev nosečnosti brez predhodne in informirane privolitve ženske

Additional notes and information

Prekinitev nosečnosti pomeni vse oblike različnih postopkov, ki povzročijo izločitev vseh produktov spočetja. Prisilni splav pomeni vsak splav, ki se opravi brez popolnoma informirane odločitve, ki jo sprejme žrtev. Je oblika škodljive prakse, ki se navadno opravi na mladoletnih dekletih ali na ženskah, ki so v stanju izrazite ranljivosti ali so izrazito marginalizirane. Ta dekleta in ženske se lahko srečujejo s precejšnjimi ovirami za uveljavljanje svojih pravic do svobodne odločitve o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje, vključno s pravico do vstopanja v razmerje in odločanja ali, kdaj in s kom želijo imeti družino.