Description

Naisten ja miesten toimintaa ja käytöstä ohjaavat normit, joita tietyssä kulttuurissa pidetään laajasti sosiaalisesti hyväksyttävinä tiettyä sukupuolta edustavalle henkilölle

Additional notes and information

Yhteisesti sukupuolirooleilla usein määritetään naisille, miehille, tytöille ja pojille osoitetut perinteiset vastuut ja tehtävät (katso sukupuoleen mukainen työnjako). Sukupuoleen perustuvia rooleja määrittävät usein kotitalousrakenne, resurssien saatavuus, maailmantalouden erityisvaikutukset, konfliktit tai katastrofit ja muut paikallisesti merkittävät tekijät, kuten ympäristöolot. Sukupuolten tapaan myös sukupuoliroolit voivat kehittyä ajan myötä erityisesti naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääntyessä ja maskuliinisuuden muuttuessa.