Description

sociala och beteendemässiga normer som inom ramen för en specifik kultur allmänt anses vara socialt lämpliga för individer av ett visst kön

Additional notes and information

Tillsammans avgör könsroller ofta de traditionella ansvarsområden och uppgifter som åläggs kvinnor, män, flickor och pojkar (se fördelning av arbete efter kön). Könsspecifika roller styrs ofta av hushållsstruktur, tillgång till resurser, specifik påverkan av den globala ekonomin, förekomsten av konflikt eller katastrof och andra lokalt relevanta faktorer såsom ekologiska villkor. På samma sätt som genus är föränderligt så kan också könsroller utvecklas över tid, i synnerhet genom kvinnors egenmakt och omvandlingen av maskulinitet.