Description

normy społeczne i normy zachowań w ramach określonej kultury powszechnie uważane za właściwe społecznie dla jednostek konkretnej płci

Additional notes and information

Role płciowe często determinują łącznie tradycyjne obowiązki i zadania przypisywane kobietom, mężczyznom, dziewczynkom i chłopcom (patrz podział pracy ze względu na płeć). Role zależne od płci często są uwarunkowane strukturą gospodarstwa domowego, dostępem do zasobów, specyficznymi wpływami globalnej ekonomii, występowaniem konfliktów i katastrof oraz innymi czynnikami o znaczeniu lokalnym, jak warunki ekologiczne. Tak jak samo pojęcie płci, role płciowe mogą z biegiem czasu ewoluować, zwłaszcza dzięki wzmocnieniu pozycji kobiet i transformacji męskości.