Description

Sotsiaalsed ja käitumisnormid, mida konkreetses kultuuriruumis valdavalt peetakse sotsiaalselt sobivaks konkreetse soo esindajale

Additional notes and information

Soorollid hõlmavad sageli vastutust ja ülesandeid, mida traditsiooniliselt omistatakse naistele, meestele, tüdrukutele ja poistele (vt sooline tööjaotus). Soorolle mõjutavad majapidamiste korraldus, juurdepääs ressurssidele, ülemaailmne majandus, konfliktid ja katastroofid ning muud kohalikud tegurid, nagu näiteks keskkond. Sarnaselt soole muutuvad ka soorollid ajas, eriti naiste mõjuvõime suurenemise ja maskuliinsuse muutumise tagajärjel.