Description

tādu sociālo un uzvedības normu kopums, kuras konkrētā kultūrā lielā mērā uzskata par sociāli piemērotām konkrēta dzimuma indivīdiem

Additional notes and information

Kolektīvi dzimumu lomas bieži nosaka sievietēm, vīriešiem, meitenēm un zēniem piešķirtos tradicionālos pienākumus un uzdevumus (skatīt darba dalīšana pēc dzimuma principa). Dzimumspecifiskas lomas bieži vien nosaka mājsaimniecības struktūra, piekļuve resursiem, īpaša globālās ekonomikas ietekme, konflikta vai katastrofas situācija un citi vietējā mērogā būtiski faktori, piemēram, ekoloģiskie apstākļi. Dzimumu lomas – tāpat kā pati dzimums – laika gaitā var attīstīties, jo īpaši ar sieviešu iespēcināšanu un virišķības pārveidi.