Description

Rodne uloge se odnose na društvene norme i norme ponašanja za koje se, u okviru određene kulture, smatra da su društveno prikladne za pojedince određenog spola.

Additional notes and information

One često određuju tradicionalne odgovornosti i zadatke dodijeljene ženama, muškarcima, djevojčicama i dječacima. Rodno specifične uloge često su uslovljene strukturom domaćinstva, pristupom resursima, specifičnim utjecajima globalne ekonomije, pojavom sukoba ili katastrofe i drugim lokalno relevantnim faktorima kao što su ekološki uslovi. Kao i sam spol, i rodne uloge mogu s vremenom evoluirati, posebno kroz osnaživanje žena i transformaciju muškosti.