Description

sociale en gedragsnormen die, in een specifieke cultuur, in brede kring worden beschouwd als sociaal aanvaardbaar voor individuen van een specifieke sekse

Additional notes and information

Rolpatronen van mannen en vrouwen bepalen vaak gezamenlijk de verantwoordelijkheden en taken die van oudsher aan vrouwen, mannen, meisjes en jongens worden toegewezen (zie arbeidsverdeling op grond van geslacht). Genderspecifieke rollen worden vaak bepaald door de structuur van de huishoudens, toegang tot middelen, specifieke effecten van de wereldeconomie, het optreden van conflicten of rampen, en andere lokaal relevante factoren, zoals ecologische omstandigheden. Net als gender zelf, kunnen rolpatronen van mannen en vrouwen in de loop van de tijd evolueren, met name door de empowerment van vrouwen en veranderingen in het manbeeld.