Description

sociálne a behaviorálne normy, ktoré sa v rámci konkrétnej kultúry všeobecne považujú za spoločensky vhodné pre jednotlivcov určitého pohlavia

Additional notes and information

Rodové úlohy ako celok často určujú tradičné povinnosti a úlohy pridelené ženám, mužom, dievčatám a chlapcom (pozri rodovú deľbu práce). Rodovo špecifické úlohy sú často podmienené štruktúrou domácností, prístupom k zdrojom, špecifickým vplyvom globálneho hospodárstva, výskytom konfliktu alebo katastrofy a ďalšími lokálne dôležitými faktormi, ako sú ekologické podmienky. Rodové úlohy, rovnako ako pohlavie, sa môžu v priebehu času vyvíjať, najmä prostredníctvom posilnenia postavenia žien a transformácie maskulinít.