Description

sociální norma a norma chování, která je v určité kultuře obecně uznávána jako společensky vhodná pro osoby určitého pohlaví

Additional notes and information

Souhrn genderových rolí zpravidla určuje tradiční povinnosti a úkoly přisuzované ženám, mužům, dívkám a chlapcům (viz genderová dělba práce). Genderově specifické role jsou často podmíněny uspořádáním domácností, přístupem ke zdrojům, konkrétními dopady světové ekonomiky, výskytem ozbrojených konfliktů nebo katastrof a jinými podstatnými místními faktory, jako je například stav životního prostředí. Pojetí genderových rolí, stejně jako pojetí samotného genderu, se může v průběhu času vyvíjet, zejména díky posilování postavení žen a přeměně vnímání maskulinit.