Description

družbene in vedenjske norme, ki se znotraj določene kulture na splošno veljajo kot družbeno primerne za posameznike določenega spola

Additional notes and information

Spolne vloge pogosto določajo tradicionalne odgovornosti in naloge, ki se na kolektivni ravni pripisujejo ženskam, moškim, dekletom in fantom (glejte spolno delitev dela). Spolne vloge so pogosto pogojene s sestavo gospodinjstva, dostopom do virov, specifičnimi vplivi svetovne ekonomije, spopadi ali nesrečami in drugimi lokalno pomembnimi dejavniki, npr. ekološkimi razmerami. Tako kot sam spol se lahko s časom razvijajo tudi spolne vloge, zlasti s krepitvijo vloge žensk in preobrazbo moškosti.