Description

norme sociale și comportamentale, care în cadrul unei anumite culturi sunt considerate în general adecvate social pentru persoanele de un anumit sex

Additional notes and information

Împreună, rolurile de gen determină de multe ori responsibilitățile și sarcinile tradiționale atribuite femeilor, bărbaților, fetelor și băieților (vezi diviziunea muncii pe criterii de gen). Rolurile specifice genurilor sunt deseori condiționate de structura gospodăriei, accesul la resurse, anumite efecte ale economiei globale, apariția de conflicte sau catastrofe și alți factori relevanți, ca, de exemplu, condițiile ecologice. Ca și genul, rolurile de gen evoluează în timp, în special prin împuternicirea femeilor și transformarea masculinităților.