Description

Родно засновано насиље је насиље које је усмерено против особе због рода, родног идентитета или родног изражавања те особе или које несразмерно погађа особе одређеног пола. Видети такође: родно засновано насиље према женама; žrtva; preživela/li

Additional notes and information

То може резултирати физичком, сексуалном, емоционалном или психолошком штетом за жртву или јој нанети економски губитак.