Description

nasilje nad nekom osobom zbog njenog roda, rodnog identiteta ili rodnog izražavanja ili nasilje koje disproporcionalno pogađa osobe određenog spola ili roda

Additional notes and information

Rodno uvjetovano nasilje može rezultirati fizičkom, spolnom, emocionalnom ili psihičkom povredom žrtve ili joj prouzročiti financijski gubitak.