Description

Rodno zasnovano nasilje je nasilje koje je usmjereno protiv osobe zbog roda, rodnog identiteta ili rodnog izražavanja te osobe ili koje nesrazmjerno pogađa osobe određenog spola.

Additional notes and information

To može rezultirati fizičkom, seksualnom, emocionalnom ili psihološkom štetom za žrtvu ili joj nanijeti ekonomski gubitak.