Description

Vägivald, mis tuleneb inimese soost, sooidentiteedist või soolisest väljendusest või mis mõjutab teatud sooga inimesi ebaproportsionaalselt

Additional notes and information

See võib viia ohvri füüsilise, seksuaalse, emotsionaalse või psühholoogilise kahjustamiseni või põhjustada talle majanduslikku kaotust