Description

vjolenza diretta kontra persuna minħabba s-sess ta’ dik il-persuna, l-identità sesswali jew espressjoni sesswali, jew taffettwa l-persuna ta’ sess partikolari b’mod sproporzjonat

Additional notes and information

Jista' jwassal għal dannu fiżiku, sesswali, emozzjonali jew psikoloġiku lill-vittma, jew jikkawża telf ekonomiku lilu jew lilha. Il-vjolenza abbażi ta' ġeneru au vjolenza kontra n-nisa huma termini li sikwit jintużaw kelma flok l-oħra peress li ħafna jammetti li l-maġġoranza tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru sseħħ fuq nisa u bniet, mill-irġiel. Pero', li tuża l-aspett "abbażi tal-ġeneru" hu importanti peress illi jagħti importanza lill-fatt li ħafna forom ta' vjolenza kontra n-nisa huma msejsa fuq l-inugwaljanza tal-poter bejn in-nisa u irġiel. It-termini huma wżata waħda flok l-oħra fix-xogħol tal-EIGE, u jirriflettu n-numru sproporzjonat ta' dawn l-offiżi partikolari kontra n-nisa.