Description

pret personu vērsta vardarbība personas dzimuma, dzimumidentitātes vai dzimuma izpausmes dēļ vai vardarbība, kura nesamērīgi skar noteikta dzimuma personas. Ir kopīgs jēdziens tādas ļaunpratīgās rīcības definēšanai, kura ir vērsta pret indivīda gribu un kuras pamatā ir sociāli pieņemts (dzimuma/u) dažādības starp sievietēm un vīriešiem. Dažādu vardarbības tipu būtība atšķirās dažādajās kultūrās, valstīs un reģionos. Piemēri ietver seksuālu vardarbību (arī: seksuālu izmantošanu/ļaunpratīgo izturēšanos un piespiedu prostitūciju); vardarbību mājsaimniecībā; cilvēku tirdzniecību; piespiedu/agrīno laulību; tradicionālās kaitnieciskās prakses, kā, piemēram, sieviešu dzimumorgānu kropļošana; noziegumi goda aizstāvēšanas vārdā; un atraitņu mantojumu. Skat. arī: vardarbība kibervidē.

Additional notes and information

Pastāv dažādi vardarbības veidi, iekļaujot (taču neirobežojot ar) fizisko, verbālo, seksuālo, psiholoģisko un socioekonomisko vardarbību. 1. Fiziskā vardarbība: ir rīcība, kuras nolūks ir citas personas ciešanas, un miesas bojājumu nodarīšana. Tas iekļauj sišanu, spārdīšanos, izsišanu, košanu, kropļošanu, objektu vai/kā ieroču lietošanu, matu izraušanu. Fiziskā vardarbība augstākās izpausmes gadījumā var izraisīt feminicīdu vai uz dzimumu balstīto sievietes nogalināšanu. 2. Verbālā vardarbība. Var iekļaut personas privāto vai publisko pazemošanu, izsmiešanu, vērtēšanas vārdu lietošanu attiecībā pret personu, kā arī cita veida verbālo vardarbību pret upuru vai citu personu. 3. Seksuālā vardarbība. Seksuālā vardarbība ietver dažādas aktivitātes, kuras ir līdzvērtīgi kaitnieciskās katrai no upurēm un tiek veiktas privātajā vai publiskajā telpā. Seksuālās vardarbības piemēri ir: izvarošana (iekļaujot upura ķermeņa penetrāciju); izvarošana partnerattiecībās un izvarošanas mēģinājums. Cita veida piespiedu seksuālās aktivitātes ir: piespiedu nedrošs sekss, seksuālā uzmākšanās, un, attiecībā pret sievietēm, uz reprodukciju vērsta ļaunpratīgā izturēšanās (piem., piespiedu grūtniecība, piespiedu aborts, piespiedu sterelizācija). 4. Psiholoģiskā vardarbība var saturēt, piemēram, kaitnieciskās uzvedības, kuras nevienmēr paredz fizisko vai pat verbālo ļaunpratīgo izturēšanos. Var iekļaut aktivitātes, kuras attiecas uz nosacītiem vardarbības aktiem, vai izpausties kā nepamatota (personas) ignorance vai nievāšana. Psiholoģiskā vardarbība var arī izpausties kā izolācija vai novēršanās, informācijas slēpšana vai dezinformācijas sniegšana u.c. 5. Socio-ekonomiskā vardarbība ir sabiedrībā dominējošo dzimumu varas attiecību vienlaicīgs iemesls un efeksts (sekas). Vienas no tipiskākām formām ir personas ienākumu piesavināšana, neļaušana tai iegūt atšķirīgo/neatkarīgo ienākumu (piespiedu ‘mājsaimnieces’ statuss, darbs mājas uzņēmumā bez atlīdzības), vai arī padarot viņu par nespējīgo darba veikšanai ar fiziskās ļaunpratīgās izturēšanās starpnecību. Publiskajā sfērā tas var ietvert izglītības liegšanu vai pieeju līdzvērtīgi atalgotam darbam (pamatā – sievietēm),piekļuves servisiem liegšanu, izslēgšanu no konkrēto darbu veikšanas, pilsonisko, kultūras, sociālo vai politisko tiesību piekļuves liegšanu.