Description

socialt system av manlig dominans över kvinnor