Description

društveni sustav koji obilježava dominacija muškaraca nad ženama