Description

spoločenský systém dominancie mužov nad ženami