Description

družbeni sistem moške nadvlade nad ženskami