Description

Rodni odnosi su specifični podskup društvenih odnosa koji ujedinjuju žene i muškarce kao društvene grupe u određenoj zajednici, uključujući način na koji su moć i pristup resursima/kontrola nad njima raspoređeni među spolovima.

Additional notes and information

Rodni odnosi se ukrštaju sa svim ostalim utjecajima na društvene odnose – uzrast, etnička pripadnost, rasa, religija itd. – da bi se odredio položaj i identitet ljudi u društvenoj grupi. Budući da su rodni odnosi društveni konstrukt, oni se s vremenom mogu transformisati kako bi postali pravedniji.