Description

īpaša sociālo attiecību apakškopa, kas apvieno sievietes un vīriešus kā sociālas grupas konkrētā kopienā, tostarp ņemot vērā, kā starp dzimumiem ir sadalīta vara, kā arī piekļuve vai kontrole pār resursiem