Description

specifikke sociale relationer, der forbinder kvinder og mænd som sociale grupper i et givent samfund, og som bl.a. bestemmer, hvordan magt - og adgang til/rådighed over ressourcer - fordeles mellem kønnene