Description

Родни односи су специфични подскуп друштвених односа који уједињују жене и мушкарце као друштвене групе у одређеној заједници, укључујући начин на који су моћ и приступ ресурсима/контрола над њима распоређени међу половима. Родни односи се укрштају са свим осталим утицајима на друштвене односе - узраст, етничку припадност, расу, религију, итд. - да би се одредио положај и идентитет људи у друштвеној групи. Будући да су родни односи друштвени конструкт, они се временом могу трансформисати како би постали праведнији. Видети такође: родни уговор; родне расподеле моћи