Description

Родни односи су специфични подскуп друштвених односа који уједињују жене и мушкарце као друштвене групе у одређеној заједници, укључујући начин на који су моћ и приступ ресурсима/контрола над њима распоређени међу половима. Родни односи се укрштају са свим осталим утицајима на друштвене односе – узраст, етничка припадност, раса, религија итд. – да би се одредио положај и идентитет људи у друштвеној групи. Будући да су родни односи друштвени конструкт, они се с временом могу трансформисати како би постали праведнији.