Description

specifična oblika družbenih odnosov, ki združuje ženske in moške kot družbeni skupini v posebno skupnost, vključno z načinom razporeditve moči (in dostopa do virov ter nadzor nad njimi) med spoloma

Additional notes and information

Razmerja med spoloma so v presečišču z vsemi drugimi dejavniki, ki vplivajo na družbena razmerja – starostjo, etnično pripadnostjo, raso, religijo itn. – in ki določajo položaj in identiteto posameznika in posameznice v družbeni skupini. Ker so razmerja med spoloma družbeni konstrukt, se jih s časom lahko spreminja, da postajajo bolj enakopravna.