Description

fo-thacar ar leith de chaidreamh sóisialta a aontaíonn le mná agus fir le chéile mar ghrúpaí sóisialta i bpobal ar leith, lena n-áirítear an chaoi a ndéantar cumhacht - agus rochtain/rialú ar acmhainní - a dháileadh idir na hinscní