Description

konkreetses ühiskonnas kehtivad meeste ja naiste suhted, sh võimu jaotumine naiste ja meeste vahel ning nende juurdepääs ressurssidele ja kontroll nende üle