Description

nëngrupi specifik i marrëdhënieve shoqërore që bashkon gratë dhe burrat si grupe shoqërore në një komunitet të veçantë, përfshirë mënyrën se si pushteti - dhe qasja në / burimet - shpërndahet midis gjinive