Description

poseban podskup društvenih odnosa koji ujedinjuje žene i muškarce kao društvene skupine u određenu zajednicu, uključujući način na koji su moć te pristup resursima i njihova kontrola podijeljeni među spolovima