Description

ypatingas socialinių santykių, įskaitant galios ir išteklių paskirstymą ir kontrolę, kurie jungia moteris ir vyrus kaip socialines grupes konkrečioje bendruomenėje, pogrupis

Additional notes and information

Lyčių santykiai sąveikauja su ir daro poveikį visiems socialiniams santykiams - amžiaus, etninės kilmės, rasės, religijos ir kt., - nustatydami socialinei grupei priklausančių žmonių padėtį ir tapatumą. Lyčių santykiai yra socialinis konstruktas, todėl laikui bėgant gali būti keičiami, kad taptų teisingesni.