Description

Naisia ja miehiä sosiaalisina ryhminä tietyssä yhteisössä yhdistävien sosiaalisten suhteiden erityinen alaryhmä, mukaan lukien se, miten valta ja resurssien saatavuus ja niiden hallinta jakautuu sukupuolten välillä