Description

specifická podmnožina sociálních vztahů, která v rámci určitého společenství slučuje ženy a muže do sociálních skupin, jakož i způsob rozdělení moci (a přístupu ke zdrojům či kontrola nad nimi) mezi pohlaví