Description

špecifická podmnožina sociálnych vzťahov spájajúcich ženy a mužov ako sociálne skupiny v konkrétnom spoločenstve vrátane toho, ako je moc – a prístup ku zdrojom, resp. ich kontrola – medzi pohlaviami rozdelená