Description

Начини на које род обликује расподјелу моћи на свим нивоима друштва. Један од најупорнијих образаца у расподјели моћи је неједнакост између жена и мушкараца. Скуп улога, понашања и ставова које друштва дефинишу као прикладне за жене и мушкарце („род”) могу бити узрок, посљедица и механизам односа моћи, од интимне сфере домаћинства до највиших нивоа политичког одлучивања. Шире структуре и институције такође могу обликовати расподјелу моћи јачањем и ослањањем на родне улоге.