Description

načini, kako spol oblikuje porazdelitev moči na vseh ravneh družbe

Additional notes and information

Eden izmed najbolj vztrajnih vzorcev porazdelitve moči je neenakost med ženskami in moškimi. Splet vlog, ravnanj in stališč, ki jih družbe opredeljujejo kot primerne za ženske in moške („spol“), je lahko vzrok, posledica in mehanizem razmerij moči, od intimne sfere v gospodinjstvu do najvišjih ravni političnega odločanja. Tudi širše strukture in institucije lahko oblikujejo razporeditev moči s krepitvijo spolnih vlog in opiranjem nanje.